Tag Archives: Tuusula

FINNLAMELLI – KESKI-UUSIMAA – TUUSULA

Tuusulan suorittaman inventointiraportin mukaan, kunnassa on useita valtakunnallisesti merkittäviä  kulttuuriympäristöjä. Näihin kuuluvat mm. Tuusulanjärven huvila-asutus ja Ruotsinkylän kulttuurimaisema sekä rakennukset. Molemmilla alueilla on useita upeita hirsitaloja, joita on ylläpidetty jo vuosikymmeniä.

Parhaimpana esimerkkinä toimii Tuusulan vuonna 1734 käyttöön vihitty kirkko. Hirsiseinät laudoitettiin noin 1790-luvulla ja maalattiin punamullalla. Myöhemmin tämä hirsikirkko on remontoitu vielä pariin otteeseen vuosina 1853 ja 1903.

Vuonna 1875  kirkon lähelle rakennettiin hirsinen kansakoulu, joka on edelleen tuottavassa käytössä, toisin kuin moni myöhemmin rakennettu julkinen rakennus. Paijalan kaksikerroksinen, mansardikattoinen hirsikoulu rakennettiin 1924 ja on edelleen upeassa kunnossa. Edelleen upeasti hirsipintainen Halosenniemi osoittaa, että hirsi kestää julkisivumateriaalina ilman laudoittamista.  Taiteilijahuvila on rakennettu vuonna 1902 ja vielä nykyään sekä hirsitalosuunnittelija että hirsitaloa rakennuttavat voivat saada ideoita talon käytännöllisyydestä ja valtavista ikkunapinnoista.

Ei sovi myöskään unohtaa Tuusulassa pysyvän hirsitalonäyttelyn aloittanutta Honkarakennetta, joka jo tuolloin edisti ja edistää edelleen hirsitalorakentamista merkittävästi.  Kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena Tuusulassa onkin erittäin paljon hirsitaloja.

MINNE HIRSITALO KANNATTAA RAKENTAA TUUSULASSA?

Tuusula on pinta-alaltaan suuri kunta ja laajoja haja-asutusalueita löytyy ympäri kuntaa. Tuusulan osalta voisi sanoa niin, että Hyrylä on kuntakeskuksena se paikka, jonne ei kannata ensimmäiksi ryhtyä järjestämään hirsitaloa. Toki Hyryläänkin on helppo rakentaa, sillä alueella on kaavoitettuja tontteja, jonne voi helposti nostaa nurkkasalvottoman hirsitalon. Tuusulassa on erittäin tärkeää selvittää se, onko tontti pohjavesialueella. Poikkeamislupien ja rakennuslupien kanssa tulee välittömästi vaikeuksia, jos suunniteltu rakentaminen tapahtuu pohjavesialueella.

MITEN HANKIT SOPIVAN HIRSITALOTONTIN TUUSULASTA?

Paras tapa hankkia tontti Tuusulasta on kääntyä yksityisten myyjien puoleen. Tontteja on myynnissä ympäri kuntaa ja Oikotien, Etuoven sekä kiinteistövälittäjien ilmoituksien avulla voit tutustua tonttitarjontaan. Ole aktiivinen ja seuraa ilmoittelua, tai nähdessäsi vanhan talon isolla tontilla, käy kysymässä omistajalta mahdollisuutta kiinteistön ostoon tai tontin jakoon.

MIKÄ OLISI HYVÄ HIRSITALOTOIMITTAJA?

Tyypillisellä hirsitalon ostajalla on käytännössä muutama varteenotettava vaihtoehto ostopäätöstä tehdessä. Pieniin valmistajiin ei juurikaan kannata käyttää aikaa, ellet sitten ole ammattiostaja tai omaa henkilökohtaisia suhteita johonkin pieneen hirsitalotoimittajaan. Yritysten vertailu on hankalaa, sillä jokaisella on oma historiansa ja omat vahvuutensa. Seuraavassa on joitakin asioita, joiden perusteella voit laittaa yrityksiä yhteensopivuusjärjestykseen (mikä yrityksistä sopii yhteen rakennushankkeesi kanssa).

Talotoimittajan taloudellinen tilanne on tärkeä selvitettävä asia ja sitä voit tutkia vaikkapa Taloussanomien yrityshaun avulla. Monta vuotta tappiolla ollut yritys tekee jotain väärin ja on sen vuoksi erityisen tarkastelun arvoinen. Painuva vai painumaton hirsi on valinta, joka rajoittaa mahdollisuuksia hirren arkkitehtoniseen käyttöön. Painumattoman hirren kanssa on helpompi käyttää muita materiaaleja. Hirren raaka-aine vaihtelee joillakin toimijoilla etkä välttämättä saa hirsiä sekä kuusesta että männystä tehtyinä. Hirren profiili ja nurkkatyöstöt vaikuttavat ulkonäköön ja mahdollisesti jopa rakennusluvan hankintaan, joten niihin kannattaa tutustua. Nurkkatyöstöillä on myös suuri vaikutus ilmavuotoon ja sitä kautta talon asumismukavuuteen sekä energiatehokkuuteen. Hirsien välissä käytettävien tiivisteiden materiaali vaikuttaa hirsitalon terveelliseen sisäilmaan ja ilmavuotoihin. Hirsipäätyjen ja runkorakenteisten päätyjen välillä on merkittävä hintaero, samoin rakenteen suuri toimintaperiaatteellinen ero, joten ymmärrä ero näiden vaihtoehtojen välillä. Talopaketin sisältö poikkeaa usein laajuudeltaan muista talopaketeista, ja eri tarjousten yhteismitallistaminen voi kestää useita tunteja, joten älä tee sitä virhettä, että vertaat vain hintaa. Laatuerot talopakettien sisällössä saattavat olla merkittäviä, sillä paketit kasataan eri tavarantoimittajien tuotteista, näihin tuotteisiin kannattaa tutustua erityisesti ikkunoiden, ovien ja eristemateriaalien osalta. Jälleen kerran, älä oleta laadun ja sisällön tasapeliä hintavertailua tehdessäsi. Tyypillinen ongelma sisältövertailussa on se, että tarjoussisältö ei vastaa pyydettyä, tässä tilanteessa ei auta vertailla sisältöä, sillä eri tarjousperuste saattaa johtaa kovin erilaisiin määriin toimitettavaa tavaraa, vaikka paperista löytyisikin samat puutavaratermit, kuin jonkin toisen toimijan tarjouksesta. Lopuksi on aika tarkistaa talopaketin hinta, sillä vasta yllä olevien toimenpiteiden jälkeen on tarpeeksi hyvät lähtökohdat vertailun suorittamiseen.

MIKSI VALITA FINNLAMELLIN HIRSITALO?

Tähän kysymykseen tapaan vastata, että teemme enemmän töitä kuin muut. Tarkemmin eriteltynä hinta-laatusuhde on erittäin houkutteleva. Tämä johtuu todella korkealaatuisesta lamellihirrestä ja sen monipuolisesta työstämisestä sekä laadukkaista materiaaleista, joilla viimeistelemme hirsitalopaketin. Finnlamelli on pitkään pyrkinyt siirtämään työtä työmaalta tehtaalle. Pitkälle työstetty hirsikehikko ja elementtipäädyt valmiine räystäineen sekä täsmälliset toimitukset helpottavat tontilla tapahtuvaa rakentamista, tehden rakentamisesta nopeaa, tehokasta ja mielekästä. Rakennuttaja hyötyy valinnasta sujuvana kokemuksena. Pääkaupunkiseudulla voimme jo nyt toimittaa muuttovalmiita hirsitaloja yhteistyökumppaneidemme kanssa

Finnlamelli on vuoden 1996 perustamisen jälkeen tehnyt pääsääntöisesti voittoa. Pari heikompaa vuotta mahtuu pitkään historiaan, mutta Finnlamelli on poikkeuksellisen luotettava hirsitalotoimittaja sekä taloudellisesti huippukunnossa. Todisteeksi vahvasta taloudellisesta tilastaan, Finnlamelli on saanut AAA-luottoluokituksen jo monena peräkkäisenä vuotena. Ostajaa helpottaa tieto siitä, että kaikille ennakkomaksuille saa pankkitakauksen.

Hyvä taloudellinen tilanne takaa sen, että yritys selviää yhteiskuntavastuistaan ja toimii tulevaisuudessakin luotettavasti. Toisinaan tekevälle sattuu, joten silloin on erityisen hyvä, että toimit pitkäjänteistä liiketoimintaa tekevän yrityksen kanssa. Ongelmat hoidetaan ja niistä opitaan.

Taloudellisesti vahvalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa ja pitää huolta siitä, että toimitukset tulevat tontille ajallaan sekä juuri niin laadukkaina kuin sovittu. Samasta syystä Finnlamelli on pystynyt hankkimaan CE-merkin ja vastaamaan kiristyneisiin energiatehokkuusvaatimuksiin. Tulevaisuudessa toimintaa kehitetään erityisesti rakentamispalveluiden puolella muuttovalmiiden hirsitalojen suuntaan, sillä muuttovalmis hirsitalo on jotain, mitä kysytään yhä enemmän. Tällä hetkellä muuttovalmiit hirsitalot tarjotaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuten jo mainitsin, osansa Finnlamellin luotettavuudessa on yrityksen toimittamilla hirsikehikoilla. Finnlamellin henkilöstö aloitti lamellihirren kehittämisen ensimmäisenä maailmassa Finnwood -yrityksessä. Lamellihirsikehikot myytiin muille hirsitalovalmistajille. Myöhemmin Finnwood myytiin suurimmalle asiakkaalle eli Honkarakenteelle ja tämän jälkeen Finnwoodin toimiva johto perusti Finnlamellin. Kahdeksankymmentäluvulla alkanut kehitystyö on jatkunut edelleen ja vuonna 2015 Finnlamelli esitteli markkinoiden tiiveimmän tasanurkkaratkaisun. Kuten jo mainitsin, vuonna 2016 tuotekehityksen painopiste on siirretty muuttovalmiiden hirsitalojen tuotekehitykseen. Ensin aloitetaan välietapilla, joka on ns. viimeistele itse -konsepti.

TUUSULA KAAVOITTAA ALUEITA RATSUTALLEILLE

Helsingin Sanomat uutisoi Tuusulan suunnitelmista kaavoittaa vähintään 50 hehtaarin kokoisia alueita hevosyrittäjille. Näitä hevoskyliä suunnitellaan perustettavaksi Jokelaan, Kellokoskelle ja Rusutjärvelle. Hevoskylät vastaavat kysyntään, sillä Uudeltamaalta on vaikea löytää hevosyrittäjyyden vaatimia suuria tontteja. Maa-alueita Uudellamaalla on tietysti myynnissä, mutta peltomaalle tai metsätilalle tapahtuva uudisrakentaminen (varsinkin hevostilan rakentaminen) vaatii melkoista luparumbaa.

Kaavoituksessa hevoskylien perustaminen näkyy siten, että tonteista suunnitellaan riittävän isoja, pitäähän niille mahtua laidunmaat, tallit ja maneesit. Uskoisin, että hinnoittelupolitiikka pidetään myös järkevänä, tuollaisia tontteja ei voi myydä samaan hintaan kuin tiheämpään rakennetuilta omakotialueilta.

Monesti hevostilojen yhteydessä käytetään hirsirakentamista, sillä se sopii luonnollisuutensa puolesta erinomaisesti maalaisympäristöön. Hevoskylien osalta uskoisin rakentamistapaohjeiden tukevan hirsitalojen ja hirsimaneesien rakentamista. Lähivuosina Tuusulaan saattaakin nousta useita hirsirakentamiseen perustuvia hevostiloja.

Kaavoituksen yhteydessä pohditaan myös ratsastusteiden kaavoittamista. Hiekkaiset ratsastustiet olisivat ratsastajille turvallisia, sillä nyt liikkuminen tapahtuu kevyenliikenteen väylillä sekä ratsutilojen naapureiden kanssa tehdyistä sopimuksista yksityisteiden käytöstä.

Kaikkiaan hevoskylien kaavoittaminen on varmasti iso askel eteenpäin hevostalouden kehittymisessä, kun hevosiin liittyvät palvelut kerääntyvät samoille alueille ja pääsevät kehittymään yhdessä.

Jaana Pohjola Tuusulan kaavoitustoimesta voi vastata lisäkysymyksiin kaavoituksen edistymisestä 040 314 3521.