VASAKATTO VAI RISTIKKOKATTO?

Jo useampi viikko sitten minulta kysyttiin, kumpi on parempi katto hirsitalolle, vasakatto vai runkorakenteinen ristikkokatto? Vastaus on helppo, molempia voidaan käyttää, mutta nykyisissä monimuotoisissa rakennuksissa, joissa on vastaharjoja, mansardeja, aumoja, jiirejä ja kattolyhtyjä, on paljon helpompi käyttää runkorakenteista ja kiinteää kattorakennetta kuin perinteistä liukuvaa vasakattoa. Vasakattoa voin suositella yksinkertaiseen pulpettikattoon tai perinteiseen harjakattoiseen saunamökkiin.

VASAKATTO

Vasoiksi kutsutaan vesikattoa kannattavia lujuuslajiteltuja suoria lankkuja, jotka harjakattoisessa talossa ulottuvat rakennuksen sivuräystäältä harjapalkille tai kurkihirrelle ja pulpettikattoisissa taloissa sivuräystäältä toiselle sivuräystäälle.

Vasarakenteinen katto tehdään siten, että se elää hirsien laskeutumisen mukana. Hirsitaloissa on monesti eri korkuisia seiniä, jotka laskeutuvat vuosien kuluessa eri tavoin. Vasakatto mukautuu näihin muutoksiin siten, että se voi liukua räystäslinjalla noin sentin tai kaksi.

Hirsien laskeutumisen aiheuttamista pienistä liikkeistä johtuen, monimuotoiset katot eivät sovellu vasakattoisina tehtäviksi. Tämä johtuu siitä, että eri suuntiin osoittavat räystäslinjat pyrkivät vasarakenteisina liukumaan eri suuntiin ja rakenteeseen syntyy jännitteitä.

RISTIKKOKATTO

Kattoristikot ovat nykyisin yleisin tapa rakentaa talojen vesikatot. Ristikot tilataan ristikkotehtaalta, jossa ne tehdään valmiiksi suunnitelmien perusteella. Työmaalle toimitettaessa ristikot voidaan nostaa paikoilleen ja monimutkaisenkin katon kantavat rakenteet ovat hetkessä valmiit. Ristikot säästävät aikaa työmaalla ja tarkkojen rakennesuunnitelmien sekä tehdastyön olosuhteiden vuoksi ristikoissa ei tarvitse käyttää yhtä paljon puutavaraa, kuin jos sama katto toteutettaisiin kattovasoilla.

Ristikoiden käytöllä saavutettavat aika- ja kustannussäästöt tarkoittavat sitä,  että vasakattoa käytetään lähinnä silloin, kun asiakas arvostaa perinnerakentamista tai vasakattoisen talon ulkonäköä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>