Category Archives: Pihavarastot

PIHAVARASTO

Tavaraa on aina liikaa tai sitten säilytystilaa on liian vähän. En ole koskaan osannut päättää kummasta ongelmasta on kyse, mutta sen tiedän, että omakotitalossa asuvalle sopiva ratkaisu on käytännöllinen pihavarasto.

PIHAVARASTON 4 TÄRKEINTÄ OMINAISUUTTA

Pihavarastojen tärkein ominaisuus on niiden kyky suojata tavarat elementeiltä. Säilytettävät tavarat pysyvät kuivina ja kestävät aikaa. Tämä on selvästi tärkeämpi ominaisuus kuin varaston lukittavuus, sillä suomalaiset ovat edelleen suhteellisen lainkuuliaista kansaa. Suuremmissa kaupungeissa ei tietenkään olla niin luottavaisia kanssaihmisiin, joten tukevat rakenteet, saranat ja lukot ovat myös tärkeitä. Ulkonäkö tulee tyypillisesti vasta kolmantena, mutta on kuitenkin yleensä se tekijä, joka määrittelee ostopäätöksen. Lopulta hinta ratkaisee kenen taskuun rahat sujahtavat. Suomessa kun ollaan niin muuten täydellinen varasto tai vaja voi olla liian kallis ja silloin säästetään parempaan tai ostetaan se halpismalli.

PIHAVARASTON RAKENNUSLUPA

Miten suuren pihavaraston saa rakentaa ilman rakennuslupaa? Miten lähelle tontin rajaa saa rakentaa pihavaraston? Siinä on kaksi yleisintä kysymystä varaston tai vajan ja monen muunkin piharakennuksen rakennuslupaan liittyen.

Aluksi täytyy huomauttaa siitä, että kunnat tulkitsevat rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä eri tavalla. Tästä johtuen ollaan tilanteessa, jossa varaston voi rakentaa pihalleen vaikkapa Seinäjoella, mutta vastaavasti Tuusulassa saman varaston rakentaminen ei onnistu. Kysy rakennuspaikkakuntasi säädöksiä rakennusvalvonnasta, heillä on antaa voimassa oleva rakennusjärjestys, josta yksityiskohdat selviää. Virallisessa tekstissä varasto on talousrakennus.

Rakentamisessa on kaksi termiä, jotka menevät yleensä iloisesti sekaisin. Toinen on toimenpidelupa ja toinen on rakennuslupa. Toimenpidelupaa vaativat kohteet ovat “keveitä” ja perustuvat hyvin yksinkertaiseen tekniikkaan, kun taas rakennuslupaa vaativat kohteet ovat “raskaita” ja sisältävät usein monimutkaisia teknisiä järjestelyjä. Hyvin pienet ja yksinkertaiset rakennukset, kuten vajat ja varastot eivät välttämättä tarvitse edes toimenpidelupaa eli niiden rakentamisesta ei tarvitse ilmoittaa kuntaan (kohtelias kaveri toteaa naapurilleen etukäteen, että on aikomuksena rakentaa pihavarasto polkupyörille ja ruohonleikkurille).

Yleisiä peukalosääntöjä talousrakennusten rakentamiseen ilman toimenpidelupamenettelyä ovat esimerkiksi:

  1. Talousrakennusta ei saa rakentaa kiinni olemassa olevaan rakennukseen. Väliä täytyy olla ainakin metri.
  2. Talousrakennuksen tulee sijaita yli neljän metrin etäisyydellä tontin rajasta (muista pysyä omalla tontilla, varastosta tulee lyhytikäinen, jos rakennat sen naapurin puolelle, mutta neljä metriä rajasta). Tätäkin perussääntöä rajoittaa rakennuksen korkeus eli korkeat talousrakennukset täytyy rakentaa joissakin kunnissa kauemmas rajasta.
  3. Tyypillisin maksimi neliömäärä rakennusluvattomalle umpinaiselle talousrakennukselle eli varastoille on 10 m2. Tämän jälkeen asia taas monimutkaistuu, sillä kevyemmille talousrakennuksille kuten katokset tai pergolat sallitaan suurempia neliöitä. Talousrakennukset eivät ole tasa-arvoisia toisten talousrakennusten kanssa.
  4. Näitä perussääntöjä rajaa vielä rakennuksen sijainti. Haja-asutusalueella on usein käytössä näitä laveampi tulkinta ja asemakaava-alueella voidaan alueen rakentamistapaohjeessa asettaa tiukempiakin vaatimuksia.

PIHAVARASTON PERUSTUKSET

Pihavarastoihin ei yleensä tule eristystä ja tämän vuoksi varastojen perustamistapa on todella yksinkertainen. Harkkotolpat ja ruuvipaalut ovat tavallisimmat ratkaisut. Maasta kuoritaan pois multakerros ja kuoppa täytetään soralla tai prameammassa tapauksessa sepelillä sekä murskeella. Tässä on jo tällaisenaan sopiva pohja varaston lattiaksi, halutessa maahan voi latoa vaikkapa pihakivetystä tai betonilaattoja.

Perustukset lähtevät samalta pohjalta, ruuvipaalut kierretään maahan ennen pohjan täyttämistä ja rakennus lähtee ruuvien päältä. Tolppaperustus tehdään kevytsoraharkoilla, jotka on lähes aina aseteltu lähtemään betonilaattojen päältä. Rakennuksen kuorma on sen verran vähäinen, että se ei perustuksia heiluttele, sillä heiluttelu on varattu routaiselle maaperälle.

PIHAVARASTON PIIRUSTUKSET

Useimmat varastoja myyvät yritykset antavat tuotteidensa kuvat käyttöön etukäteen ja ilmaiseksi, jotta mahdollisesti tarvittavan toimenpideluvan hakeminen olisi mahdollisimman helppoa. Tee-se-itse -miehille ja -naisille näistä kuvista ei ole apua, sillä ne ovat yleisiä ulkomitat ilmoittavia pääpiirustuksia. Varsinaisia ohjeita rakentamiseen kannattaa etsiä kirjastoista, sieltä löytyy suuri määrä erilaisia puutyöskentelyyn keskittyviä opaskirjoja.

Suuri osa varastoista nousee kuitenkin ostotoimintana. Välimuotona itse tekemisen ja valmisvarastojen välillä on ostaa valmis materiaalipaketti ja kilkutella se pystyyn harrastustoimintana. Yksinkertaiseen varastoonkin saa kulutettua lyhyen kesäloman kaikkine perustustöineen sekä viimeistelyineen, kuten listoitukset ja maalaukset. Säästetty rahamäärä on niin vähäinen varastojen kohdalla, että suosittelen tontille toimitettavaa valmisvarastoa.