Category Archives: Hirsiteknologia

KONESAUMAKATTO

Säännöllisesti huollettuina hirsitalot kestävät jopa satoja vuosia. Tällaiset ajanjaksot ovat melkoinen haaste hirsitalon rakenteille. Erityisesti ikkunat ja ovet joudutaan vaihtamaan hirsitalon elinkaaren aikana useaan otteeseen.

Vesikatto on toinen koville olosuhteille altistuva osa hirsitaloa ja esimerkiksi huopakatto on todella lyhytikäinen ratkaisu verrattuna hirsitalon muihin osiin, eikä tavallinen profiilipeltikatto pysty juurikaan parempaan suoritukseen. Konesaumakatto kuitenkin kestää ja erityisen pitkä elinkaari on kuparikatolla. Muita kestäviä kattomuotoja ovat aidoista poltetuista/lasitetuista tiilistä tehty katto sekä paanukatto. Erityisesti hyvin tervatut paanukatot ovat kestäneet jopa muutamia satoja vuosia. Oikeanlaisissa olosuhteissa turvekatto on myös kestävyydeltään erinomainen ja hakkaa vaikkapa huopakaton mennen tullen.

Suomessa näistä vahvoista kattorakennevaihtoehdoista on konesaumakatto ehdottomasti suosituin. Sen vuoksi ryhdyin kirjoittamaan konesaumakatosta uutta nettisivustoa, jossa kerron tuotteesta lisää. Löydät sivun täältä www.konesaumakatto.com

SPIGOT OY

Spigot LVIS suunnittelutoimisto logoSpigot suunnittelee ja toimittaa talotekniikan kokonaisvaltaisia järjestelmiä. Kun kodin talotekniikkaratkaisujen suunnittelu tulee yhdestä paikasta säästytään monelta ongelmalta rakentamisvaiheessa. Näin erityisesti silloin, kun varsinainen toteutus saadaan myös samalta luukulta. Erityisenä mahdollisuutena on älykkään järjestelmän suunnittelu.

Älysähköjärjestelmällä kodinautomaatio, hälytysjärjestelmä ja viihdejärjestelmät saadaan yhdistettyä saman ohjausjärjestelmän alle. Älykkyys näkyy siinä, että järjestelmän osa-alueet toimivat automaattisesti ennakolta ohjelmoidun suunnitelman mukaisesti. Tämä parantaa kodintekniikan kokonaistehokkuutta ja vähentää sähkönkulutusta.

TULEVAISUUDELTA TURVASSA

Spigot Oy suunnittelee, hankkii ja asentaa jokaisen toimittamansa järjestelmän asiakaskohtaisesti. Tällä tavalla voidaan täyttää asiakkaiden yksilölliset toiveet. Hyvää tässä on se, että kaikki palaset toimivat yhdessä ja toimitus ei ole sidoksissa yhteen ainoaan toimittajaan. Hyvät suunnitelmat ja niitä seuraava toteutus auttavat myös järjestelmien myöhemmissä muutoksissa.

ASUTTAVA ARKI

Parhaiten älykkään kotiautomaation edut tulevat esiin ihan tavallisessa arjessa, kaihtimet saadaan toimimaan automaattisesti niin kellon kuin valoisuuden mukaan. Samalla tavalla toimivat myös ilmastointi ja lämmitys, ja toiminnasta saadaan tarvittaessa ennakoitavaa, jolloin saavutetaan isoja säästöjä. Unohtaa ei sovi myös mahdollisuutta kodin järjestelmien etäohjaukseen, joka antaa varmasti mielenrauhaa matkoilla oltaessa.

LAMELLIHIRSI

Lamellihirsien tekeminen alkaa lankkujen hankkimisella. Tähän tarkoitukseen hirsitalotehdas voi ostaa erilaisia lankkuja, mutta tavallisimpia lienevät ydinhalkaistut ja kuivaamattomat sahatut lankut. Jokin pienempi tehdas saattaa ostaa puutavaran jo valmiiksi höylättynä ja kuivattuna, jolloin voidaan keskittyä liimaukseen heti alusta alkaen, puhumattakaan siitä, että säästetään yhden höyläkoneen hinta sekä päästään tilan tarpeeltaan pienemmällä tuotantolinjalla ja siten pienemmillä kiinteistö- sekä lämmityskustannuksilla; varsinkin kuivaus on työvaiheena melkoinen energiasyöppö.

LAMELLIHIRSIEN OSTAMINEN ALIHANKINTANA

Kuivatun sahatavaran ostaminen lamellihirsituotantoon ei ole erityisen kustannustehokasta, paljon yleisempää on koko hirsikehikon tai lamellihirsiaihioiden ostaminen alihankintana. Mikäli lamellihirsi hankitaan kokonaan yrityksen ulkopuolelta, keskitytään liiketoiminnassa tavallisesti materiaalipakettien myyntiin tai rakentamiseen. Materiaalipaketit koostetaan tässä tapauksessa ostamalla sieltä, mistä halvimmalla saadaan.

RIMOITUS

Mikäli lankut ostetaan tuotantoon ”märkänä”, niin ensimmäinen työvaihe on rimoitus, jossa tiiviit lankkuniput jaetaan harvaan taapeliin siten, että pystysuunnassa lankkurivien väliin tulee aina yksi rivi rimoja ja vaakasuunnassa lankut erotetaan toisistaan muutaman sentin raolla. Tällä tavalla harvaan ladotussa nipussa ilma kiertää paremmin kuivausvaiheessa ja nipun sisällä olevat lankut kuivuvat tasaisesti. Mikäli rimoitusta ei tehdä ja lankut siirretään kuivaukseen tiukassa nipussa, niin ulkokehällä sijaitsevat lankut kuivuvat huomattavasti enemmän, kuin nipun sisällä sijaitsevat lankut. Epätasaisesti kuivuneet lankut johtavat huonoon liimaustulokseen.

KUIVAUS

Puussa on luonnostaan paljon vettä, jonka puu on ottanut maasta juurillaan. Metsästä korjaamisen jälkeen puussa alkaa hidas prosessi, jossa puun kosteus lähestyy vallitsevaa ilmankosteutta. Tukkipuussa luonnollinen kuivuminen kestää vuosia, kun taas pienemmäksi sahattu sahatavara kuivuu nopeammin. Koneellisessa kuivaamisessa puhutaan vain päivistä ja se mahdollistaa nopeamman puutavarakierron metsästä hirsiseinään. Nopeampi kierto vähentää varastointikustannuksia ja helpottaa kysyntämuutoksiin reagoimista. Koneellisesta kuivauksesta syntyy ylimääräisiä kustannuksia, mutta yleensä puuta työstävät yritykset saavat tarvittavan polttoaineen tuotannon sivutuotteena esimerkiksi sahanpuruna tai lastuina.

LAMELLIHIRREN PAINUMINEN

Kuivaus vaikuttaa merkittävästi puun kosteuselämiseen, joka näkyy halkeilun ja painumisen vähentymisenä. Kuivattu, liimattu ja höylätty lamellihirsi pitää kauniin ulkomuotonsa eikä vääntyile. Vankka rakenne ei myöskään juuri painu ja rakennesuunnittelussa voidaankin käyttää painumisarvona 1%:a. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seinämetrikorkeutta kohden painumista tapahtuu yhden sentin verran, mikä on todella vähän hirsirakenteelle.

LIIMAUS

Kuivauksesta saadaan ulos lankkua, joka voidaan liimata hirsiaihioksi. Tikkuiset lankut eivät kuitenkaan ole hyvä pinta liimalle vaan kestävään liimaukseen päästään, kun toisiinsa liimataan ehjiä ja sileitä pintoja. Ennen liimausta höylätään lankkujen ne pinnat, joille tullaan levittämään liimaa. Samalla pidetään huolta siitä, että lankut asetellaan siten, että puun sydän tulee hirren pintaan. Tällä tavalla tuloksena on pinta, joka halkeilee huomattavasti vähemmän, mitä perinteinen höylä- tai pyöröhirsi.

Liimaus suoritetaan joko perinteisellä puristusmenetelmällä tai modernilla sähkövirtaa käyttävällä kuumaliimausmenetelmällä. Perinteinen tapa on latoa lankkuja päällekkäin massiiviseen puristimeen, kuten hampurilaisia ja kiristää nippua sopivasti. Perinteistä puristamiseen perustuvaa liimausta voidaan nopeuttaa nostamalla puristuslämpötilaa. Tämä tehdään esimerkiksi huputtamalla puristin ja nostamalla lämpötilaa hupun sisällä. Silti prosessi on sekä hidas että työläs. Jopa useita päiviä kestävän liimausprosessin vuoksi, ensimmäiset lamellihirret olivatkin huomattavasti höylä- ja pyöröhirsiä kalliimpia. Huputtamisella ja puristuslämpötilan nostamisella liimausaika saatiin perinteiselläkin tuotantotavalla painettua useisiin tunteihin.

Uudempana lamellihirsien liimaustapana on otettu käyttöön sähkön käyttöön perustuva kuumaliimaus. Siinä yhteen liimattavat lankut ajetaan puristimeen, jossa johdetaan sähkö liimattavien lankkujen läpi. Tämä kuumentaa lankkujen välisen liiman ja liimaus on valmis muutamassa minuutissa. Suurtaajuusliimaus on nopeuttanut lamellihirsien valmistamista ja lamellihirsien hintataso onkin lähestynyt perinteisiä hirsiä.

LAMELLIHIRREN HENGITTÄVYYS

Liimaukseen liittyen yleinen kysymys  lamellihirrestä on se, että mikä on lamellihirren hengittävyys? Vastaus on se, että kaikkien valmistajien tekemät lamellihirret hengittää eikä lamellihirsiin muodostu mitään muovikalvoa, joka tekisi talosta pullotalon, kuten on esimerkiksi lähes kaikkien muiden talotyyppien laita. Luonnonmukaisilla liimoilla liimatessa, liima on myrkytöntä ja itsessään hengittää jonkin verran. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hieman tehokkaampia liimoja, jotka kuivuessaan muodostavat verkkomaisen liimapinnan, josta kosteus pääsee läpi. Kaikkiaan lamellihirren hengittävyydestä kohistaan ehkä hieman liikaakin, sillä suurin osa hengittävyydestä tapahtuu lamellihirren pintakerroksissa.

HÖYLÄYS

Lamellihirsi tehdään höyläämällä. Höyläyksessä vielä karkeasta ja mitoiltaan epätarkasta hirsiaihiosta muodostuu lamellihirsi, josta puuttuu enää nurkka- ja muut työstöt. Höyläämällä hirsi saa halutut ulkomitat ja samalla hirteen ajetaan haluttu profiili. Tässä työvaiheessa hirsitehdas voisi halutessaan valmistaa hirsiä toisen valmistajan nimiin, höyläämällä hirren haluttuun muotoon. Hyvän lopputuloksen salaisuus on terävät terät ja tarpeeksi hidas hirsiaihion syöttö.

TYÖSTÖ

Höyläyksestä on saatu valmista raakahirttä, mutta vielä uupuu sen työstäminen hirreksi johonkin onnellisen rakentajan hirsitaloon. Riippuen hirsitalotehtaan työstökoneista, tässä vaiheessa hirsilinjalla voidaan tehdä sekä erikoistyöstöt että tavalliset hirsinurkkien salvokset. Vanhempaa tekniikkaa käyttävät valmistajat joutuvat kuljettamaan hirret erityistyöstettäväksi ja tämä sekä hidastaa toimitusta että nostaa kustannuksia. Yhden täydellisen tuotantolinjan käytöstä tulee myös se etu, että mahdollisuus virheiden tekemiseen vähenee.

NIPUTUS

Työstön jälkeen jäljellä on enää niputus, jossa lamellihirret pakataan nippuihin odottamaan kuljetusta asiakkaalle. Tässä vaiheessa osa lamellihirsivalmistajista auttaa rakentajaa kiinnittämällä nurkkakaulahuovat ja tiivisteet. Osa valmistajista jättää pahimmillaan satoja kiloja painavien hirsien valmistelun työmaalle, jossa rakentajat saavat nauttia hirsien kääntelystä työmaaoloissa.

HIRSITALO JA ESTEETTÖMYYS

HIRSITALO JA ESTEETTÖMYYS

Hirsitalojen rakentamistekniikka sopii erittäin hyvin esteettömään pientalorakentamiseen, sillä jokainen hirsi tehdään yksitellen vastaamaan arkkitehtisuunnitelmaa mahdollisimman tarkasti. Suuret oviaukot, väljät tilat, käytettävyyttä parantavat apuvälineet ja luiskilla yhdistetyt tasot ovat helposti toteutettavissa ilman erityisiä lisäkustannuksia (erityistekniikkaa sisältävät apuvälineet ovat tietenkin omassa hintaluokassaan)

MITÄ SE ESTEETTÖMYYS OIKEIN ON?

Esteettömyydellä viitataan yleensä fyysiseen ympäristöön, erityisesti tiloihin, joissa liikkuminen on mahdollista kaikille kansalaisille. Esteettömyydessä on myös toinen taso – saavutettavuus – ja se sisältää pikemminkin aineettomien asioiden helppoa käytettävyyttä, esimerkiksi sokeaa ei auta tavallinen turistikartta kaupungin tärkeimmistä nähtävyyksistä, vaan tieto täytyy saada muulla tavoin. Samassa tilanteessa fyysisen ympäristön osalta esteettömyyttä tarkoittaisi vaikkapa opasta, joka auttaisi kiertelyä kaupungilla.

RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA ESTEETTÖMYYS

Rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa määrätään mikä on riittävän esteetöntä ja mikä ei. Määräyksiä sovelletaan kaikkiin Suomessa rakennettaviin pientaloihin, joten periaatteessa kaikki uudet omakotitalot sopivat kenen tahansa käyttöön. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, kyse on vain epämääräisestä likiarvosta, joka tuottaa sinnepäin esteettömyyttä. Parhaan tuloksen saat rakennuttamalla upouuden talon, joka on suunniteltu juuri sinun tarpeisiin.

Hyvänä esimerkkinä lainsäädännön ylimalkaisuudesta voidaan mainita Stakesin esteettömyysluokitukset julkiselle asioinnille. Stakesin luokittelua noudattamalla ”määräysten mukaiseen esteettömyyteen” päästään jo kolmannessa luokassa, joka kuitenkin merkitsee sitä, että rakennuksessa voi olla kaksi senttiä korkeat kynnykset… joillekin ihmisille kynnykset ovat ylittämätön paikka. Pääasia, että määräykset on täytetty, vai mitä?

ESTEETTÖMÄN HIRSITALON SUUNNITTELU

Hirsitalo on helppo suunnitella vastaamaan esteettömyyden haasteisiin. Ulko- ja väliseinät voidaan sijoittaa siten, että normaalisti ahtaat tilat, kuten keittiö sekä wc- ja pesutilat ovat tavallista tilavampia. Lähtökohtaisesti esteetön talo kannattaa suunnitella yhteen tasoon, sillä hissien rakentaminen on melko kallista ja vie valtavasti tilaa huoneistoalasta.

Hirsilinnalta kyllä onnistuu vammaishissien asentaminen, mikäli niihin suunnittelussa päädytään. Asiakaskohtaista suunnittelua vaaditaan vielä hissiratkaisujakin enemmän sekä keittiössä että pesutiloissa. Rakennustapaohjeissa annetut mitoitukset ovat toivottoman ahtaita niin esteettömässä keittiössä kuin esteettömässä kylpyhuoneessa. Hirsilinnalla on näidenkin tilojen toteuttamiseen hyvät kumppanit. Talotekniikka jää monesti statistin rooliin esteetöntä hirsitaloa suunniteltaessa. Jostain syystä arkkitehdit ja hirsitalotehtaat haluavat jokaiseen hirsitaloon takan ja sen käyttäminen voi olla vähintään haasteellista esimerkiksi pyörätuolista käsin, automaattisesti lämmityksestä huolehtivat ratkaisut ovatkin paljon parempia vaihtoehtoja. Mikäli sinulla on tarve saada aidosti esteetön talo, niin ota yhteyttä ja suunnitellaan hirsitalo juuri sinulle.